Tất Cả Các Link Kháng Nghị Facebook (Unlock, Report, FAQ… Facebook) 2019

Cạn đã từng gặp các vấn đề liên quan tới Facebook chưa nhỉ? Như là tài khoản bạn bị report, bị mất, đổi thông tin cá nhân,. Vậy để làm sao bạn có thể giải quyết được vấn đề này?

Để giải quyết nhanh vấn đề cũng như bạn có thể tự tay làm được thì bài viết này mình sẽ liệt kê các Link kháng nghị với Facebook. Khi bạn gặp trường hợp nào thì bạn hãy vào link dưới đó để giải quyết vấn đề nhé.

Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.

1/ Chát với suport :

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

2/ Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

4/ Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

5/ Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

7/ Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

8/ Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

9/ Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

10/ Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

11/ Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

12/ Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

13/ Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

14/ Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

16/ Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

17/ Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

18/ Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

19/ Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

21/ Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

22/ Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

23/ Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

24/ Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

26/ Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

28/ Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

29/ Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

30/ Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

31/ Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

EMail: [email protected]

32/ Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

33/ Chát Support

Link: https://www.facebook.com/business/resources

34/ Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

38/ Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

42/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

44/ California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

45/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

46/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

50/ Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

51/ Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

52/ Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

53/ Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

56/ Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

58/ Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

59/ Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

60/ Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

61/ Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

65/ Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

66/ Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

67/ Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

68/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

70/ Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

71/ Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

72/ Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

73/ Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

74/ Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

75/ Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

77/ Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

78/ Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

81/ Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

82/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

84/ Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

86/ Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

87/ Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

88/ Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

89/ Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

90/ Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

92/ Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

93/ Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

95/ Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

97/ Xác minh tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

98/ Đổi tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

99/ Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

100/ Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

101/ Report s.e.x

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

102/ Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

103/ Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )

https://www.facebook.com/help/contact/logout

104/ Xác nhận thông tin cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

105/ Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

106/ Block do ăn vé tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

107/ Verify lại account

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

108/ Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

109/ Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

110/ Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

111/ Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

112/ Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

113/ Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

114/ Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

115/ Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

116/ Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

117/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

118/ Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

119/ Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

120/ Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

121/ Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights [email protected] Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

122/ The Facebook stickers program [email protected] Liên hệ về việc update stickers

123/ Personal Data Requests [email protected] Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

124/ Facebook Research Team [email protected]

125/ Facebook Advertising Support [email protected]

126/ Business Manager Invoicing Application [email protected]

127/ Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập

128/ bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

129/ Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

130/ Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

131/ Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

132/ Accounts Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

133/ Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

134/ Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

135/ Disabled – multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

135/ Account Disabled – 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

136/ Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

137/ Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

138/ My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

139/ My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

140/ Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

141/ Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

142/ Account Disabled – Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

143/ Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

144/ Account Disabled – Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

145/ Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

146/ Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

147/ Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài

khoản dưới vị thành niên

148/ Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account

dưới 13 tuổi

149/ Request Help with Your Child’s Ads Settings

150/ https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

151/ Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

152/ Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

153/ https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

154/ emorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

155/ Requesting Content From a Deceased Person’s Account

156/ https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

157/ Special Request for Deceased Person’s Account

158/ https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

159/ Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

160/ Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email

bị người khác sử dụng

161/ Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể

tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

162/ Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

163/ Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

164/ Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

165/ Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

166/ Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

167/ Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

168/ Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

169/ Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

170/ Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

171/ Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

172/ Quyền riêng, yêu cầu video

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

173/ Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

174/ Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter

Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

175/  Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

176/ Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

177/ Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

178/ Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

179/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

180/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

181/ Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

182/ Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

183/ Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

184/ Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

184/ Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

186/ Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

187/ Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

188/ Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

189/ Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

190/ Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

191/ Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

192/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

193/ Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

194/ Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

195/ Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

196/ Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

197/ Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065

198/ Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

199/ Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

200/ Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

201/ Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

202/ Ads Payments Inquiryhttps://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Rate this post
(Đã xem 1.534 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Khóa học Kiếm Tiền Online và Marketing Online của KTCity . Nâng tầm kỹ năng thực chiến của bạn. Khóa học chất lượng, học xong làm ngay có kết quả.

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *