4 cách tư duy giúp bạn làm chủ đồng tiền

Thái độ của bạn về tiền sẽ quyết định tương lai bạn có tiền hay không. Tiền chỉ khi tiêu đi mới là tiền của bạn. Tiền, là thứ mà từ nhỏ, cho tới trước khi mất, thậm chí sau...