6 quy tắc về tiền bạc mà bạn phải ghi nhớ nếu không muốn phải nghèo khổ cả đời

#1. Giàu có thể hiện ở KHỐI LƯỢNG TÀI SẢN nắm giữ Đó là tiền mặt, bất động sản, các loại giấy tờ có giá khác như: cổ phiếu, trái phiếu,... Đây mới thực sự là những thứ đem đến...