SWIFT Code là gì? Zip Code là gì? Danh sách SWIFT Code, Zip Code mới nhất

Swift code SWIFT Code hoặc BIC Code là mã riêng của các ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu. Khi bạn giao dịch trong nước không cần quan tâm đến mã Swift...